Restriction on Use of FX in Domestic Transactions – Döviz Cinsi ve Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı ve İstisnaları

Use of FX is restricted in domestic transactions between all Turkish residents. Our guide provides insight into the restriction and its exceptions.

Döviz cinsi ve dövize endeksli sözleşme yapma yasağının detayları ve istisnalarına ilişkin rehberimizi bilgilerinize sunarız.

Investment Guide – How to Choose Your Investment Vehicle

Our investment guide provides guidance on the best form of vehicle (whether a company or a liaison office) that suits your needs for your investment in Turkey.

Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen şirketlerin (anonim şirket, limited şirket veya şube) en doğru kurumsal aracı seçmelerine yardım olacak rehberimizi bilgilerinize sunarız. 

Financial Debt Restructuring Roadmap for Turkish Companies – Finansal Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Rehberi

The Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey (“BRSA”) has announced a broad restructuring program in relation to the debts of companies owed to the Turkish financial creditors. BRSA’s Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector aims to pave the way for companies to initiate a general restructuring of their financial debts and ensure coordination of the Turkish financial institutions in the restructuring of these debts.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasına dair geniş kapsamlı bir düzenleme duyurdu. BDDK’nın Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği finansal borçların geniş kapsamlı olarak yapılandırılmasını ve bu yapılandırmalarda Türkiye’deki finansal kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamayı hedefliyor.

FX Loan Guide – Döviz Kredisi ve TCMB Bildirim Yükümlülüğü Rehberi

Our FX loan guide provides guidance on FX loan restrictions and notification by companies of their FX loan balance to Central Bank of Turkey.

Döviz kredisi kullanacak şirketlere ilişkin sınırlamaları ve döviz kredisi kullanmış şirketlerin TCMB’ye bildirim yükümlülüğüne ilişkin hazırladığımız rehberi bilgilerinize sunarız.

Composition with Creditors (Konkordato) Guide – Konkordato Rehberi

Our Composition with Creditors Guide provides guidance on the new opportunity brought under Turkish law for companies who suffer from poor financial condition. “Konkordato” as it is called under Turkish law is becoming more and more used in the Turkish business practice.

İflas ertelemenin kaldırılmasıyla birlikte uygulaması yaygınlaşan konkordato kurumuna ilişkin hazırladığımız rehberi bilgilerinize sunarız.

Maximum Term of Credit Card Instalments and Consumer Loans Reduced

The Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) of Turkey announced changes on the maximum term of instalments allowed on credit cards and consumer loans as of 15 August 2018.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 Ağustos 2018 tarihinde azami kredi kartı taksitlendirme sürelerinin ve tüketici kredileri vadelerinin düşürüldüğünü açıkladı.